– Tåpelig forklaring om veteranerstatning

Jostein Pedersen, kontaktperson for veteranforeningen i Ofoten, beskriver Forsvarsdepartementets «forklaring» om hvorfor en veteranerstatning ikke er bekjentgjort, som tåpelig.