Forhandler videre om Frydenlundforbindelse

Egil Malm, som forhandler på vegne av beboerne i Tunnelveien, mener det er for tidlig å snakke om et «gjennombrudd» om en ny Frydenlundforbindelse.