Forstår at funksjonshemmede blir frustrert: – I enkelte tilfeller er det en heldagsjobb å være funksjonshemmet

Barbro Holmstad sier at hun forstår det kan være belastende for funksjonshemmede stadig å måtte søke HC-kort. – På den andre siden; Narvik kommune gjør det regelverket sier – og gjør stort sett en god jobb, mener hun.