Korvetten KNM «Storm» ligger til kai i Narvik havn. Den spesielle båten er en missiltorpedobåt og har et mannskap på 16.

Forsvarets operative hovedkvarter forteller til Fremover at korvetten er på Nord-Norge tokt i forbindelse med opptrening av nytt mannskap.

– De er på tokt nordover for å bli kjent, melder vakthavende hos Forsvaret.

Hvor lenge korvetten ligger til kai er usikkert.

Det foregår også nasjonale og internasjonale øvelser, derfor vil vi kunne se både båter og fly de neste ukene.