Trondheim:Ja, Tromsø:Tja, Bodø:Nei

Enige: Styreleder Åge Danielsen og rektor ved Høgskolen i Narvik, Arne Erik Holde har bestemt seg for videre tilknytningsformer for høyskolen.

Enige: Styreleder Åge Danielsen og rektor ved Høgskolen i Narvik, Arne Erik Holde har bestemt seg for videre tilknytningsformer for høyskolen.

Artikkelen er over 4 år gammel

Styret ved Høgskolen i Narvik har bestemt seg.

DEL

Styret ved Høgskolen i Narvik har ved styremøte i dag, 10. desember 2014, fattet et enstemmig vedtak om hvordan man prioriterer tilknytningsformer for Høgskolen i Narvik i fremtiden, med NTNU som første prioritet, Universitetet i Tromsø som andre prioritet og Universitet i Nordland som tredje prioritet. Det var en dissens ved ett styremedlem på andre prioritering, men hele styret ønsker plasseringen som nevnt og hovedløpet er enstemmig.

– Uansett fusjonsløsning ser vi frem til å styrke campus Narvik med flere studenter og bedre kvalitet på utdanning og forskning i fremtiden, sier rektor Arne Erik Holdø i en pressemelding.

Bakgrunn:

Styret vedtok allerede i 2010 at vårt foretrukne alternativ er ett felles universitet for Nord-Norge hvor Høgskolen i Narvik inngår. Dette er dessverre ikke en reell mulighet p.t. all den tid Kunnskapsministeren tydelig har signalisert at en slik samling av sektoren ikke skal utredes i denne omgang. Styret ved Høgskolen i Narvik beklager dette, og har ønske om å forbli selvstendig fram til en slik nordnorsk etablering kan realiseres. Vi forstår imidlertid Kunnskapsministeren slik at heller ikke dette er en mulighet i den strukturprosessen sektoren er inne i nå.

Styret ved Høgskolen i Narvik vil likevel understreke at det vi fortsatt ser som best for utviklingen av vår sektor i Nord-Norge er ett samlet nordnorsk universitet, og at vi uten en slik realisering primært ønsker videre selvstendighet. Dette er også en prioritering Nordland fylkesting vedtok i desember 2014. I så fall hadde vi ønsket et utvidet og forpliktende samarbeid med NTNU, UiT og UiN, med målsetning om å bli vitenskapelig høgskole innen 2020.

På denne bakgrunn vil styret ved Høgskolen i Narvik fortsette arbeidet med å søke gode løsninger med følgende institusjoner i prioritert rekkefølge:

1. Høgskolen i Narvik fortsetter prosessen med NTNU, med tanke på å inngå i en flercampusmodell.

2. Høgskolen i Narvik fortsetter prosessen med UiT - Norges arktiske universitet, med tanke på en fusjon med Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.

3. Høgskolen i Narvik fortsetter prosessen med Universitetet i Nordland, med tanke på en fusjon med Universitetet i Nordland.

I vurdering av aktuelle institusjoner vil styret vektlegge at HiN styrkes gjennom sammenslåing med en annen eller flere andre institusjoner. For at HiN skal kunne realisere sine mål og fremstå som en attraktiv campus som møter arbeids- og næringslivets kompetansebehov, er en sammenslåing som ivaretar de krav som i framtida vil bli stilt til kvalitet, effektivitet og robusthet nødvendig. I prosessen med å nå disse målene skal ikke fisjoner av enkelte enheter ved HiN til andre læresteder være en opsjon.

Styret er ellers opptatt av at det videre arbeidet med SAKS-prosessen skjer på en måte som sikrer god involvering og forankring hos ansatte gjennom organisasjonene og studenter gjennom studentparlamentet på Høgskolen i Narvik.

Styreleder og rektor delegeres myndighet til å sette sammen en forhandlingsdelegasjon.

Dersom forhandlingsdelegasjonen i løpet av prosessen ser at det ikke er mulig å komme i mål med et godt nok resultat, kan delegasjonen trekke seg fra forhandlingene og vurdere de neste alternativene. Innenfor den ramme Stortingsmeldingen trekker opp, forutsetter styret at slike forhandlinger med de ulike alternativene kan foregå helt til bindende avtale foreligger.

Artikkeltags