Ingen debatt mot LKAB, men mot regjering og stortingsflertallet

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LKAB og skatt til Narvik.

I Fremover den 5.desember i år skriver direktørene Bo Krogvik og Jacob Steinmo i et leserinnlegg at de oppfatter debatten om industriskatten som negativt rettet mot LKAB, sitat; det fremstilles som om LKAB er en belastning for Narvik og Ofoten. Med dette som utgangspunkt ramser de opp hva LKAB har bidratt med i Narvik kommune gjennom tidene.

Jeg opplever ikke at det har vært en debatt rettet mot LKAB, men mot regjeringen og stortingsflertallet som har fattet en prinsippbeslutning om at industriskatten som har gått til kommunene skal fases ut over en 7-årsperiode. Industrikommunene, inklusive Narvik , har protestert på dette fordi det bryter med et 100-årig prinsipp, nemlig at en del av skatteinntektene fra industrien skal tilfalle de lokalsamfunn hvor virksomheten drives. I vårt tilfelle fra LKAB til Narvik kommune, et tap på ca 20 mil kr. I det nye systemet blir Narvik kommune og det lokale tjenestetilbudet taperen, mens LKAB og staten blir vinnere. Det spesielle med LKAB i denne sammenheng er at det var er en høyesterettsdom for 105 år siden (1912), mellom LKAB og den norske stat, om verdsettelse av et utskipningsanlegg for jernmalm, at dette prinsippet ble nedfelt i Norge.

I et intervju med Fremover den 27.november i år viser jeg til paradokset med at dette inntektstapet skal kompenseres av staten i en overgangsperiode og at skatteletten på 20 mill blir gitt til LKAB som hadde et overskudd på 1.8 mrd i 3.kvartal i år. I dette perspektivet viste jeg også til det faktum at LKAB har betalt betydelig mindre i kjøreveisavgift på Ofotbanen en hva det reelt koster å drive banen. Det har vært tilfelle siden begynnelsen av 90-tallet. Ser vi dette i sammenheng så fremstår denne skatteletten, som rammer tjenestetilbudet til befolkningen, veldig urimelig for Narviksamfunnet.

Dette er altså ikke en debatt rettet mot LKAB, men en kritikk av regjeringen og stortingsflertallet som fratar Narvik og industrikommunene en del av verdiskapningen fra industriselskapenes virksomhet. Til slutt, det er helt riktig som de to direktørene skriver at LKAB og Narviks historie henger sammen. Det hadde ikke vært by her om ikke hadde vært for LKAB og jernmalmen. Så vil jeg tilføye, det hadde kanskje heller ikke vært noe LKAB om det ikke hadde vært for malmhavna i Narvik.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken