Torsdag ble 30 lokomotivførere i LKAB Malmtrafikk i Narvik tatt ut i streik etter at Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og NHO Logistikk og Transport ikke ble enige i meklingen om overenskomsten i LKAB Malmtrafikk.

Det som egentlig skulle være lønnsforhandlinger ble heller en mekling om avtalefestede arbeidsplasser. Grunnen til at lokførerne streiker er at LKAB ikke vil avtalefeste en 50–50 ordning om at norske lokomotivførere skal kjøre halvparten av malmtogene mellom Narvik og Kiruna.

– Trodde de skulle ta til fornuften

Forbundslederen i NLF, Rolf Jørgensen, forteller at han er overrasket over at møtet førte til at deres medlemmer «måtte» streike.

– Vi trodde virkelig at LKAB Malmtrafikk skulle ta til fornuften og bli enige med oss om forpliktende arbeidsplasser. Det har jo vært en 50–50 ordning i over 20 år, så jeg skjønner ikke hvorfor de ikke kan gå med på det videre, sier han.

– Det er heller ikke dokumentert at det er mindre effektivt å ha femti prosent norske lokførere, og heller ikke at det mindre lønnsomt, legger Jørgensen til.

Bekymret for arbeidsplassene i Narvik

– Det virker som dette kun er et prinsipp for dem, noe som gjør meg bekymret for LKABs arbeidsplasser i Narvik, sier Jørgensen og utdyper;

– For oss virker det som LKAB er i ferd med å endre holdning, og at de ønsker å ansette flere i Sverige og færre i Norge.

– Vi har også kjennskap til at det foreligger slike planer, men at de ikke er offisielle, hevder han.

Jørgensen tror at LKAB helt og holdent vil satse på Sverige i fremtiden, og at det er noe Narvik med tiden vil merke i stor grad.

– Jeg tror ikke det er snakk om oppsigelser. Men om noen velger å slutte i Narvik har jeg mine tvil om at de vil ansette nye personer der. Samtidig tror jeg at om LKABs virksomhet øker, så er det Sverige som får de nye arbeidsplassene.

Halvert togtrafikk

Fortsatt kjører halvparten av togene mellom Norge og Sverige – men kun med svenske førere.

– Det ser vi ikke på som streikebryteri. De er jo ikke i streik.

– Men den terminaltjenesten våre medlemmer til vanlig gjør vil ikke bli gjort nå, noe som sannsynligvis vil skape både forsinkelser og problemer for togtrafikken, sier Jørgensen.

Han har også vært i kontakt med den svenske foreningen og fått en forsikring om at deres medlemmer ikke vil utføre andre arbeidsoppgaver enn det de er satt til.

– Det er vi fornøyde med. Vi ønsker jo ikke å spisse konflikten, men vi vil ikke akseptere det vi ser på som tendenser til streikebryteri om de utfører arbeid som ikke er i henhold til deres normale arbeidsplan.

Klar for langvarig streik

Streiken startet i dag, torsdag, og foreningen forteller at de tror på en langvarig streik.

– Vi ønsker selvfølgelig ikke at det skal bli det, men vi frykter og har innstilt oss på at dette kan ta tid, og har forberedt oss godt både organisatorisk og økonomisk.

Han forteller også at streikeviljen er stor blant NLFs medlemmer.

– De har topp motivasjon og er villige til å slåss for dette.

Jørgensen mener utfallet av streiken vil ha stor betydning for Narvik.

– Dette er ikke bare snakk om at en ansatt skal få hundre kroner mer i lønn. Her snakker vi om å bevare arbeidsplasser.

På grunn av konflikten om arbeidsplasser ble ikke kravet til en ordinær lønnsøkning et tema i meklingen eller i forhandlingene.

– I prinsippet vil det si at det kan komme en ny streik etter vi har blitt enige i denne saken. Men jeg har tro på at LKAB vil imøtekomme våre medlemmer i lønnsforhandlingene, sier Jørgensen.

Ønsker ikke streik

Kommunikasjonsdirektør i LKAB, Frank Hojem, forteller at LKAB prøvde det de kunne for å unngå streik – men at det er uaktuelt for dem å diskutere arbeidsplasser i forhandlingene om lønn.

– Vi må verne LKABs rett til å organisere, styre og lede arbeidet. Og vi mener ikke det er bra å blande inn dette i lønnsforhandlingene, det kommer man ingen vei med.

Han forteller at streiken i første omgang ikke vil påvirke LKABs leveranser, og at de har en god lagerstatus i Narvik for tiden.

– Men vi ønsker selvfølgelig at dette skal bli kortvarig og at vi kan starte forhandlingene så raskt som mulig.

– Streiken gagner ingen

– Det er veldig beklagelig at forbundet velger å gå til streik, og denne streiken gagner ingen, sier Hojem. Han mener forbudet heller burde fokusere på hva som er bra for driften, i steder for å skade arbeidet med å gå i streik.

Hojem tror heller ikke streikeviljen er så stor som Jørgensen hevder.

– Jeg tror det er en stor mulighet for at flere av medlemmene ikke ønsker å streike, sier han og kommer med en oppfordring;

– Hver av dem burde tenke seg nøye om og vurdere hva som er best for arbeidsplassen: Streik eller å fortsette å verne om driften i de tunge tidene vi har nå?

Vil satse i Narvik

Han avviser også Jørgensens påstand om at LKAB kun ønsker å satse i Sverige fremover.

– LKABs mål er å ha gode og mange arbeidsplasser i Narvik, og vi ønsker også å skaffe flere arbeidsplasser der når LKAB øker volumet, sier han og legger til;

– Men det finnes ingen avtale som sikrer arbeidsplasser i Narvik. Det er det etterspørselen og lønnsomheten som avgjør.