– Under kampen om Narvik 1940 var det flere utenlandske frivillige som meldte seg og ville delta i kampen mot de tyske styrkene.

Det forteller Ulf Eirik Torgersen på Krigsmuseet.

Falt på Næverfjellet

– Av disse var det tre svenske frivillige. Jan Danielsen, Pål Montgomery Påhlson, og Bror Andre Strandquist kom inn i Norge ved Kongsvinger.

tter en eventyrlig ferd gjennom Østerdalen endte de etter hvert opp i Molde, og ble med de evakuerte engelske styrkene i Sør-Norge til Scapa Flow. Fra Scapa Flow kom de til Tromsø, og videre til Setermoen. Der ble alle tre antatt til tjeneste ved IR 16, og fordelt til 2. kompani i II bataljon IR 16.

– Under kampene på Næverfjellet 14. mai falt Pål Montgomery Påhlson. Stedet er markert ved et kors av stein på svaberget.

Minnemarkering

Lørdag 16. mai arrangeres det en krigshistorisk skitur til Næverfjellet til stedet hvor Påhlson falt 14. mai 1940.

– Opplysninger tyder på at korset ble laget av hans troppssjef fenrik Normann og en venn av han en gang på 1950-tallet. Ved korset vil det bli en markering.

Underveis og tilbake vil det bli orienteringer om kamphandlingene i området.

– Turen til Næverfjellet vil ta 3–4 timer. En må ta værforbehold siden turen går i fjellterreng. Det er viktig med gode ski og utstyr for øvrig.

Guide på turen er Oddmar Fedreheim, forteller Ulf Eirik Torgersen.