Trenger vi flere butikker?

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Trenger vi flere byggeprosjekter?

Trenger vi flere arbeidsplasser?

Trenger vi mer aktivitet?

Svaret på alle disse spørsmålene er ja, etter min oppfatning.

La oss ta utgangspunkt i Narvik kommunes egen Handels-og Næringsanalyse fra juni 2015.

Denne viser at varehandel er den nest største næringen i Narvik hva angår antall arbeidsplasser (1.441), det er kun helse- og sosialtjenester som har flere sysselsatte (2.324).

Som regional handelsby fikk vi et løft når Narvik Storsenter og Amfi Narvik ble bygd.

I Narvik handles det for kr. 78.427,- pr. innbygger pr. år, men vi har langt igjen før vi er på nivå med f.eks Bodø med 86.613,- og Harstad med 89.596,-.

Disse tallene sier noe om hvor mye vi som bor her handler for, og også om hvor mange fra omlandet/omverden som kommer til en by som Narvik for å handle.

I Narvik utgjør handlingen 4 % mer enn behovene til byens egne innbyggere, i Bodø er denne størrelsen 14 % og i Harstad er den hele 18 % over innbyggernes egne behov – og både i Bodø og i Harstad bygges det flere butikker, mens dere leser dette innlegget.

Disse størrelsene sier noe om hvor dyktige vi er som regions- og handelssenter, hvor mange rundt oss velger å besøke oss, hvor mange kommer hit for handle?

Derfor er utvidelse av tilbudene og bredden innen varehandel i Narvik meget viktig for å hevde oss i konkurransen med andre regionsentre, men også for å heve trivselen for byens og regionens innbyggere.

Andre gode grunner til å at vi bør bygge flere butikker er at de gir flere arbeidsplasser generelt sett.

De gir arbeidsplasser også til unge arbeidstakere.

De gir deltidsjobb til skoleelever og studenter

De gir arbeidsplasser til flyktninger og innvandrere som skal integreres.

De gir arbeidsplasser også til de som ikke ønsker å ta høyere utdanning, ikke alle kan eller ønsker å ta masterutdanning.

Det gir arbeid til entreprenørene som skal klargjøre tomtene og bygge butikkene.

Dette er viktig for å holde hjulene i lokalsamfunnet i gang.

Hvis vi sier nei til for mange prosjekter, velger å utsette for mange prosjekter år etter år, så stopper utviklingen opp.

Utviklingen i vår region samlet sett går jo ikke i rett retning, vi blir færre og færre, og eldre og eldre.

Ingenting varer evig, for å bevare og utvikle videre det vi har i dag må vi være villig til omstilling og utvikling.

Vi må si ja til dem som ønsker å investere her, bygge noe, skape arbeidsplasser, også om det er butikker.

Dette vil vel være i tråd med kommunens intensjon om å være en positiv Ja-kommune?  

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken