Får ta grensetvist til retten

Spørsmålet om fremtidig grense mellom de nye Hamarøy og Narvik kommuner kan likevel tas til retten. Det fremgår av en kjennelse fra Ofoten tingrett.