Dette sier ordføreren om Narvikregionen i 2018

Mye har skjedd i 2017 og ordfører Rune Edvardsen har mange gode tanker om 2018. Bildet er tatt under åpningen av Rådhuset i august 2017.

Mye har skjedd i 2017 og ordfører Rune Edvardsen har mange gode tanker om 2018. Bildet er tatt under åpningen av Rådhuset i august 2017. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Da er vi snart inne i et nytt år. Fremover har spurt ordfører Rune Edvardsen hva han tenker om 2018.

Sammenslåingen til Nye Narvik kommune


– Vi i de tre kommunene må fortsette det gode samarbeidet vi har hatt i 2017 også i 2018. Egentlig må vi intensivere arbeidet, på den måten at alle ulike kommunale aktiviteter tidlig kommer i gang med samordning og forbedring.

– Vi har bare 2018 og 2019 på oss, og det sier seg selv at kommende år blir særdeles viktig.
Når kommuner slår seg sammen, er det viktig at kvalitetene på produktene er tilfredsstillende fra dag én, og da sier det seg selv at forarbeidet må skje nå og i månedene fremover.

– De ansatte skal være ordentlig involvert, det skal skje funksjonsfordelinger mellom ulike steder, IT-systemer skal på plass, avtaleverk også. Det er mye.


– I fellesnemnda for de tre kommunene vil vi også organisere oss effektivt nå fra starten av 2018, med dedikert prosjektledelse og bistand på ulike felt.


– I mellomtiden må hver enkelt kommune forberede seg ved å sikre at egen økonomi og organisasjon er klar for en større kommune. Hver enkelt må ha balanse i driften, ingen lik i lasten.
I Narvik må vi forberede også oss organisatorisk og økonomisk. Vi går i retning av etatsmodell, og vi må underveis gjennomføre de økonomiske forbedringene som ligger i budsjettet. Marsjordren til rådmannen og hans stab er krystallklar på det.

Ny ungdomsskole:


– Nå i 2018 starter byggingen av ny felles ungdomsskole for halvøya. Det er viktig. Samtidig må vi komme i gang med planlegging av ny barneskole – og finne ut av finansieringen av denne. Det er krevende, vi må ved god og effektiv drift for øvrig sikre at vi har råd til å investere i ei barneskole. Når ikke inntektene øker, må vi ta det på kostnadssiden.

– Ny barneskole må vi ha, med byggestart snarest mulig. Politikerne og administrasjonen må samrå godt for å finne løsning på dette.

Innen næring skjer det en del spennende i 2018:

FORSVARET:

– Forsvarets anleggsstart på Evenes er meget viktig for hele regionen. Ofoten er et militærstrategisk viktig område. Vi har jobbet mye med dette politisk, og vi vil se vekst blant annet i Bjerkvik og ved BTV (Bjerkvik Tekniske Verksted) som følge av dette. Forsvarssatsingen blir en avgjørende vekstimpuls for oss alle.

REISELIV:
– Satsingen innen reiseliv som Forte Narvik står i spissen for, gir både bolyst, vekst og flere arbeidsplasser. Det er investerte for mer enn 100 millioner kroner så langt i Narvikfjellet, og de blir trolig investert 230 millioner kroner i 2018 og inn i 2019.

– Dette gir oss en helt ny bydel, nye hyttefelt, og ikke minst gir det oss helårlig reiseliv.

– Forte Narvik er hovedeier i «spissproduktene» Narvikfjellet og dyreparken Polar Park, og eier Visit Narvik sammen med kommuneeide Narvikgården. Disse bedriftene, sammen med stadig flere reiselivsbedrifter i hele regionen, kan bidra til at vi blir blant landsdelens fremste innen reiseliv om noen år.

– Vi ser jo også at hoteller og flere reiselivsvirksomheter i hele Ofoten og Sør-Troms satser. Det er spennende og det lover godt.

– Som kommune må vi også bidra til at de ulike aktørene samhandler godt. Det har aktørene gjort til nå, og her skal vi i kommuneledelsen legge til rette for at det kan fortsette slik.

Dette er ei vekstnæring!

TEKNOLOGI:

– Det er jo alltid en risiko å nevne noen virksomheter og områder, da er det noen viktige som blir glemt. Men la meg understreke at teknologimiljøet er viktig for oss, og at vi håper på fortsatt vekst der, både ved UiT og teknologisk fakultet og i de ulike bedriftene som satser innen forskjellige segment. Bedriftene, utdanningen og forskningen skal bringe oss fremover innenfor digitalisering og IT.

– Det må skje et aktivt samarbeid mellom akademia og næringslivet. Her har jeg sett positive tegn i 2017, og jeg forstår at man spesielt på universitet og fakultetet er forberedt på å forsterke den utadvendte aktiviteten. Blant annet innen bygg, betong og kaldt klima, innen havbruksteknologi og innen energi. Det er lovende – og viktig.

Så legger jeg til at planene om datasenter i Ballangen er spennende. Jeg kjenner ikke alle detaljer, og skal for så vidt heller ikke gjøre det. Men det er arealer nok, og energi nok, så jeg håper personene og investorene bak lykkes. Det ville vært flott for teknologimiljøet samlet om man fikk etablert et datasenter i regionen.

TRANSPORT- OG DISTRIBUSJON:


– Vi vil i 2018 fortsette veksten som Nord-Norges transport- og distribusjonssenter. Det er jeg helt sikker på. LKABs malmeksport over Narvik øker, vi får ny utskipning over Fagernesterminalen, og ulike transportbedrifter melder om økende aktivitet.

– Derfor er det så viktig at staten og Bane Nor fortsetter utvikling av Ofotbanen, at Narvik Havn tilrettelegger for at andre virksomheter skal kunne øke aktivitet og antall arbeidsplasser, og at dobbeltspor på Ofotbanen blir planlagt videre. Dobbeltspor er helt nødvendig for å klare veksten fremover, og vi må forutsette at regjering og Stortinget agerer i forhold til det.

SPORT:

– VM i alpint. Søknadsarbeidet pågår nå. I mars skal Alpin VM 2025 AS levere søknaden til Norges Skiforbund, og høsten 2018 avgjør skitinget om det er Narvik eller Hafjell/Kvitfjell som blir Norges internasjonale kandidat overfor det internasjonale forbundet, FIS.

– Så skal vi minne hverandre om at et VM i 2025, eller om det blir litt senere, er et felles nordnorsk prosjekt. Dette kan vi ikke løfte alene. Hele Nord-Norge, næringsliv og det offentlige skal stå bak. Dette er verdens nest største vinterlige idrettsarrangement, etter OL.


– Idrettslivet i Narvik er bra, og etter min mening har den alltid vært bra. Det gjøres ufattelig mange dugnadstimer hver eneste dag gjennom hele året, både innenfor idrett og kultur på alle nivåer. Det er imponerende.

– Vi som samfunn er helt avhengige av disse personene, også i 2018 og fremover. For å nevne kun noen få som blir spennende å følge i 2018; Arctic Eagles spiller for Get-liga kvalik. Mjølner har rykket opp til 2. divisjon. Håndballklubben bygger seg opp igjen, og satser.

– Her er det mange lag, foreninger og enkeltpersoner som kunne vært nevnt. Men vi alle i Narvik ønsker selvfølgelig vår fremste idrettsutøver Marit Røsberg Jacobsen lykke til videre med landslaget, og lykke til med profflivet i dansk håndball fra sommeren 2018.


KULTUR:
– Vi har et godt kulturliv som vi er stolte av, og som vi sammen må videreutvikle og ta vare på. Her er det også mange foreninger og enkeltpersoner som kunne vært nevnt. Men Vinterfestuka er en av dem som har utviklet seg, og må fortsette med det. Det er spesielt artig å se så mange unge ta del i den, både som deltakere, hjelpere og arrangører. VU tar vare på en viktig del av historien, og ikke minst skaper den trivsel.

HÅLOGALANDSBRUA:
– Til sist nevner jeg Hålogalandsbrua. Den åpner til sommeren, og binder Narvik og kommunene og regionene mot nord og vest enda bedre sammen. Brua er samfunnsøkonomisk lønnsom på grunn av transport-suksessen over Ofotbanen og Narvik. Den vil også over tid bidra til annen vekst, fordi vi får en mer velfungerende bo-, arbeids- og serviceregion.


Oppsummert tenker ordføreren om 2018:

– Vi trenger nye og flere arbeidsplasser i Narvikregionen, for å få vekst og mer inntekter, også til kommunen. Her skjer mye som gir oss tro og håp, innenfor reiseliv og Forsvar spesielt, og også Ofotbanen og Hålogalandsbrua. I tillegg jobbes det med bypakke Narvik som inkluderer tunnel gjennom sentrum.


– Fortsatt felles løft, samse tak i hele regionen, er helt nødvendig. Her er vi kommet godt i gang i 2017, og vi må forsterke dette i 2018. Narvikregionen er godt strategisk plassert for vekst, men vi må gjøre jobben selv, i kommunene, i næringsliv og i akademia.

– Jeg er beredt! Godt nyttår!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken