Spør om sykehuset i Narvik må forlate UNN

Bent Høies pålegg om å slå sammen sykehusene i Troms og Finnmark, begrunnet i regionreformen, får Fagforbundet til å spørre om det betyr at sykehuset i Narvik må flyttes over til Nordland.