Dundret løs mot Husebekk

Hans Ola Pedersen, Ap, fyrte løs mot universitetsrektor Anne Husebekk i dagens fylkestingsmøte. - Jeg har mistet all tillit til rektoren, sa han.

Hans Ola Pedersen, Ap, fyrte løs mot universitetsrektor Anne Husebekk i dagens fylkestingsmøte. - Jeg har mistet all tillit til rektoren, sa han. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Hans Ola Pedersen, Ap, var nådeløs da han entret talerstolen i fylkestinget i formiddag for å kommentere forslag til omorganisering av UiT.

DEL

– Jeg har mistet all tillit til rektor Anne Husebekk, sa han.

Det endte med et enstemmig vedtak der fylkestinget beskriver det som at det vil være et betydelig tillitsbrudd om vedtaket om et eget fakultet i Narvik og Alta, gitt i kongelig resolusjon, blir fraveket nå.

– Tromsø bør lytte

– Fylkesrådet er bekymret for hva konsekvensene av et slikt tillitsbrudd vil være hos aktører i Nordland og Finnmark, og vil derfor anbefale universitetsstyret å vektlegge høringsinnspill fra campus-regionene, heter det i høringsuttalelsen fra fylkestinget.

Pedersen beskrev saken som viktig for Nord-Norge, for Nordland – og for Narvik-regionen.

Han beskrev seg selv som et produkt av den langvarige teknologiske utdanningen; en «hverdagsingeniør» som er godt tilpasset det næringslivet etterspør.

– Sprøyte i hovedpulsåra

– Om styret i UiT går inn for å legge ned fakultetet i Narvik, stikkes det ei sprøyte inn i hovedpulsåra – og årelatingen starter, hevdet Ap-politikeren som ikke ville godta Husebekks påstand at «universitetsloven trumfer en kongelig resolusjon».

Bakgrunnen er at UiT mener det kan se bort fra resolusjonen fra Kongen i statsråd, datert 15. juni 2015.

Der ble det besluttet at fakultetet skulle opprettes.

– Husebekk har uttalt seg om en «fredningstid» på to år. Ingen vet hvor hun har hentet det fra, fortsatte Pedersen før han erklærte at han har mistet all tillit til UiT-rektoren.

– Stjeler som ravner

Hans påstand var at det som nå skjer med utgangspunkt i Tromsø, er typisk nordnorsk; at vi stjeler som ravner fra hverandre, og at det skjer til stor tilfredsstillelse for sentralmakta.

I uttalelsen fra fylkestinget heter det videre at det er viktig at campus Narvik har nødvendig strategisk styringskraft for å opprettholde og videreutvikle kvalitet i forskning, faglig utviklingsarbeid og utdanning. Dersom universitetsstyret ved UiT Norges arktiske universitet går inn for en modell hvor Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi slås sammen med Fakultet for naturvitenskap og teknologi, så mener Fylkestinget at det nye fakultetet må ledes fra Narvik.

Bekymret

– Fylkestinget anerkjenner at UiT Norges arktiske universitet er ansvarlig for organisering og drift av egen organisasjon. Når det nå gjøres en omorganisering etterlyses det likevel en avklaring av hvilke overordnede prinsipper som legges til grunn for de endringer som gjøres.

– Fylkestinget er bekymret for hvilke følger en strukturendring vil ha for campus Narvik sin evne til å levere på samfunnsoppdraget. UiT Norges arktiske universitet skal være et breddeuniversitet som skal bidra til kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Nærhet og kjennskap til regionale behov er nødvendig for å levere på samfunnsoppdraget.

– Fylkesrådet mener at stedlig faglig- og strategisk ledelse er nødvendig for å kunne være en synlig og aktiv aktør i regionene og samarbeidspartner for regionalt næringsliv, avsluttes uttalelsen.

Artikkeltags