En undersøkelse gjort av Margrethe Gaski, Forsker ved Nasjonalt senter for distrikts medisin ved Universitetet i Tromsø, viser at over 80 prosent av sykepleiere utdannet i Nord-Norge jobber i nord fem år etter at de er ferdig utdannet.

– Dette viser hvor viktig en lokal sykepleierutdannelse er, skriver hun i rapporten.

Ifølge Samordna opptak praktiserer UiT Norges arktiske universitet kvotering av søkere med nordnorsk tilknytning. I dag er 80 prosent av studieplassene ved institusjonens sykepleierutdanninger forbeholdt søkere med nordnorsk tilknytning. Innenfor denne kvoten er 10 prosent forbeholdt søkere med samisk tilknytning.

Videre viser rapporten at 81 prosent av de med oppvekst i Ofoten studerte i Narvik, 8 prosent studerte i Bodø, 5 prosent i Harstad og 5 prosent i Tromsø.

Bare 10 prosent av studentene registrert i Samordna Opptak 2010 -2013 valgte en utdanning i Sør-Norge.

Blant sykepleierne med oppvekst i Ofoten som var i arbeid i 2014, arbeidet 69 prosent i Ofoten. 76 prosent av de fra Ofoten som hadde tatt utdanningen i Narvik, arbeidet i Ofoten, noe som er en høy andel og på linje med tilsvarende tall for Harstad og Sør-Troms. Tilbakevendingsandelen var 56 prosent av de fra Ofoten.

Viktig med lokal utdannelse

Lisbeth Binde Andersen jobber som sykepleier på Oscarsborg Bo- Servicesenter (OBS) i Narvik. Hun gikk ut av sykepleierstudiet for seks år siden. For henne var det veldig viktig å kunne ta utdannelsen lokalt.

– Det var veldig viktig. Da jeg søkte hadde jeg ei datter på ett år og hadde ikke muligheter til å flytte fra Narvik.

Andersen forteller også at hun trives i Narvik og er et familiekjært menneske som ønsker å bli boende her.

Andersen fant ut hun ville bli sykepleier etter at faren hennes lå på UNN Tromsø under en sykdomsperiode.

– Jeg syntes yrket så spennende og interessant ut, og tenkte at dette vil jeg bli, sier hun.

Etter endt studie var Andersen vikar på Kirurgisk poliklinikk ved UNN Narvik. Hun trivdes godt, men da hun fikk mulighet til fast fulltidsjobb hos Oscarsborg Bo-servicesenter (OBS) slo hun til, og der ble hun værende. Som en av få yngre sykepleiere i sykehjem.

Velger bort sykehjem

For statistikken viser at det er ikke sykehjem som er førstevalget for de aller fleste yngre sykepleiere. Sykehus med en sykepleier og legeteam rundt, varierte alder og sykdomsutfordringer lokker mange over i akutt eller sengepost. Men for Andersen var jobben på sykehjem perfekt.

– Jeg har ikke angret et sekund på at jeg valgte sykehjem. Det kan være en fysisk tung jobb og mye å gjøre, men å jobbe med de eldre gir deg så mye, forteller hun.

De aller fleste sykepleierne på jobb ved OBS er utdannet i Narvik. Hun tror faglige utfordringer og et godt arbeidsmiljø er viktig for å beholde de unge sykepleierne.

– For meg er dette faktorer som gjør at jeg trives så godt og som er grunnen til at jeg blir.

At noen sykehjem opplever at sykepleierne ikke vil jobbe der har kanskje noe med at det kan være krevende å være alene på vakt med mange pasienter. Man har ikke det store teamet rundt seg bestandig, sier hun uten å ønske å spekulere i hva andre unge sykepleiere tenker.

God sykepleierdekning

Andersen har heller ikke inntrykk av at det er vanskelig å rekruttere til OBS.

– Nei, her er stillingene besatt og vi har en god sykepleierandel. Det hjelper også på trivselen å ha flere sykepleiere å samarbeide med, sier hun.

– Noe som igjen gir et godt fagmiljø og god kvalitet på pleien til pasientene som bor her på OBS.

En annen grunn til at Andersen valgte sykehjem er den tryggheten jobben fører med seg.

– Det er trygt og sikkert å jobbe i kommunen, sier hun.

- Narvik kommune må ta grep for å ivareta pasientsikkerheten