Vil mangedoble produksjonen

Jarle Vestnes, som mannen bak Narvik Composite, sier seg veldig glad for å ha fått 4,1 millioner til et forskningsprosjekt for å automatisere produksjonen av komposittruller. Med det kan antallet produserte ruller mangedobles og sikre bedriften. Foto: Fritz Hansen.

Jarle Vestnes, som mannen bak Narvik Composite, sier seg veldig glad for å ha fått 4,1 millioner til et forskningsprosjekt for å automatisere produksjonen av komposittruller. Med det kan antallet produserte ruller mangedobles og sikre bedriften. Foto: Fritz Hansen.

Artikkelen er over 4 år gammel

Med 4,1 forskningsmillioner på plass, kan Jarle Vestnes satse på en automatisert produksjon av kompositt-ruller.

DEL

Narvik Composite leverer ruller i komposittmaterialer til gruveindustrien.
På kundelisten står blant andre LKAB som har skiftet ut stålruller til transportbåndene med lett, men solid kompositt.

Konkurransedyktig

– Gledelig, sier gründer Jarle Vestnes, etter at det i går ble kjent at selskapet har fått 4,1 millioner fra det regionale forskningsfondet for Nord-Norge.

Pengene skal gå til å utvikle en automatisert produksjon av komposittruller.

– Det å få til en effektiv produksjon vil både kunne resultere i en mer konkurransedyktig pris for våre produkter, og samtidig mangedoble kapasiteten.

– I dag regner vi at vi har en kapasitet på 5.000 ruller per skift.

– Med en automatisk produksjon skal den kunne komme opp i 50.000 ruller. Det er viktig for å framstå som en troverdig leverandør, selv om vi i dag ikke har kunder til å fylle opp et så stort volum.

Vet hvordan, men ...

Hele prosjektet har en kostnadsramme på ni millioner kroner.

– Vi er veldig dyktige på å lage komposittruller manuelt og vet hvordan det må gjøres. Det å omgjøre dette til en automatisk produksjon er komplisert, og betinger at vi får utviklet helt nye maskiner og roboter. Det er dette forskningsmidlene skal gå til. – Forskningsfondet har vært veldig klar på at i de tilfellene der det måtte være nødvendig å anskaffe ordinært utstyr, så må det tas av egne investeringsmidler, sier han.

– Det er det forskningsrettede arbeidet vi har fått støtte til. Vestnes understreker at det som er tenkt som et første trinn i utviklingen av en helautomatisk fabrikk, ikke vil nå målet om 50.000 ruller.

– Kanskje 15.000-20.000, sier Vestnes som ser bort fra at en automatisering skal gå ut over arbeidsstokken som i dag teller seks personer.

Høy kompetanse

– Det er en høykompetent gjeng, og vi vil ha behov for alle når produksjonen kommer opp på et helt annet og høyere nivå, sier han. Forskningsmiljø i Sverige og Norge er engasjert i dette arbeidet allerede.

– Vi har samarbeidet med Swedish institute of Composite, Sicomp, i Piteå siden 2003, og de vil vi å ha med videre i utviklingsarbeidet. Han skryter samtidig av Forskningsparken i Narvik for jobben som er gjort med å søke midler, og han gir også næringsavdelingen i Nordland fylkeskommune for verdifull hjelp.

– Det har vært et særdeles godt samarbeid som nå har båret frukter.
 

Artikkeltags