Disse spisestedene har fått smilefjes i Narvik det siste året

15 av 29 kontrollerte spisesteder har fått smilefjes fra Mattilsynet i løpet av det siste året.