«Opphørssalg» skal muliggjøre viktige investeringer for Narvik kommune: Flere tusen kvadratmeter må bort

Av

Arealer tilsvarende nesten en og en halv Scancellfabrikk kan frigjøres fra kommunal drift. Sparte driftskostnader og gevinster fra salg skal gi rom for store investeringer – blant annet en ny barneskole.