Foreløpig har han fått tommelen ned fra kolleger i politikken til i det hele tatt å ta opp saken, forteller han til Fremover.

– Jeg ville ta opp saken i forrige møte i komité for omsorg, oppvekst og kultur. Men spørsmålet mitt ble ikke engang referert. Skuffende, sier Fossli som viser til debatten som akkurat nå går i Tromsø.

Vil spare

Der diskuteres det å avvikle ordningen med leirskole.

Der har de regnet ut at det koster kommunen 2.300 kroner per elev å sende dem på leirskole. Om tilbudet legges ned, vil Tromsø kunne spare 2,9 millioner kroner, viser beregninger som administrasjonen har gjort.

– Jeg vil vel anta at beløpet per elev er det samme her i Narvik, sier Fossli, som likevel understreker at hans intensjon ikke er å få lagt ordningen ned.

– Det eneste som jeg har ønsket med å ta opp spørsmålet, er å finne ut hva det koster oss.

Vil se tallene

Da han tok opp saken, var det ut fra den forståelse at ordningen er lovpålagt. Derfor sier han seg litt overrasket når han nå er blitt kjent med, ut fra debatten i Tromsø, at kommunen ikke plikter å sende elever på leirskole.

Hans spørsmål til komiteen gikk ut på å få på bordet en utredning fra rådmannen om hvor mange klasser i grunnskolen som har rett til gratis leirskoleopphold, og finne ut hva det koster, også i lønnsutgifter til lærerne.

Videre het det i hans forslag – som altså var forfattet før han ble klar over at kommunen ikke plikter å sende barna på leirskole:

Dyrt – også for foreldre

– Det anmodes ut fra dette lagt frem et forslag til ulike modeller om hvordan dette kan gjøres kostnadsfritt for elevene. Enten innenfor den enkelte skoles budsjett, eller at kommunen avsetter på budsjettet egen post til lovpålagt klassetur eller leirskoleopphold.

– Det forutsettes at øvrige skoleturer finansieres innenfor skolens egen budsjettramme med eventuelle tillegg av frivillige økonomiske bidrag fra elever og deres foresatte.

– Leirskole koster mange foreldre dyrt. Flere må anskaffe utstyr, og et er ikke alle som uten videre har råd til det, mener Frp-politikeren som ikke har noe klart svar på hva han vil gjøre om han får svar på sine spørsmål:

Det vil si enten be om at rammene øker for at foreldre skal slippe billigere fra det, eller at hele ordningen skal avvikles.