Ingen av avvikene tatt med i vedlikeholdsplanen for Frydenlund skole

I søknaden om godkjenning etter forskrifter innen miljørettet helsevern skal det foreligge en vedlikeholdsplan.

Artikkeltags