– Helt utenkelig at arbeidet med nytt sykehus stoppes

For Narvik fremstår det som en umulighet at det skulle bli en stopp i arbeidet med å bygge nytt sykehus.