Satt ut av spill etter asfalteringsarbeid

Trafikklyset i Sjøbakken har ikke fungert som det skal de siste dagene. Det har ført til kødannelser. Men onsdag blir det reparert.