Tysfjord blir delt nord for kraftanleggene i Sørfjord

Flere muligheter: Blant flere alternativer har Fylkesmannen foreslått å dele Tysfjord nord for Hellemobotn (grønn strek).

Flere muligheter: Blant flere alternativer har Fylkesmannen foreslått å dele Tysfjord nord for Hellemobotn (grønn strek).

Artikkelen er over 2 år gammel

Regjeringen følger Sametingets ønske, og ikke Fylkesmannens anbefaling.

DEL

I statsråd ble det fredag besluttet å dele Tysfjord kommune etter alternativ D. Dette er identisk med ønsket fra Sametinget.

Dette er imidlertid ikke i tråd med Fylkesmannens anbefaling om deling etter grunnkretsene rett nord for Hellemofjorden.

Regjeringens beslutning innebærer at et vannkraftanlegg og et vindkraftanlegg som er under bygging i Sørfjord blir en del av Nye Hamarøy kommune. Dette medfører at store verdier i form av skatteinntekter tilfaller nye Hamarøy kommune. Hadde Fylkesmannens innstilling blitt fulgt, ville dette blitt en del av Nye Narvik kommune.

Ordførerne i både Tysfjord og Ballangen har tidligere annonsert at om dette ble utfallet av hvor Tysfjord kommune deles, kom de til å stanse sin medvirkning i prosessen med kommunereformen og etablering av Nye Narvik kommune.

Departementet kom med denne pressemeldingen om saken fredag formiddag:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag bestemt navn og hvor kommunegrensen skal gå mellom nye Hamarøy og nye Narvik kommune. – Vi har lagt stor vekt på hensynet til størrelse og ressurssituasjon, og slik legger vi til rette for to nye, bærekraftige kommuner, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Forskriftene, som blant annet fastsetter nye kommunenavn, og grensefastsettelsen er en oppfølging av vedtaket i Stortinget 8. juni 2017. 

Der ble det besluttet å dele Tysfjord kommune i Nordland.

Nordøstsiden slås sammen med Narvik og Ballangen kommuner, og sørvestsiden sammen med Hamarøy kommune.

De to nye kommunene skal hete Narvik kommune og Hamarøy kommune.

Den vedtatte kommunegrensen mellom de to nye kommunene er i tråd med alternativ D i utredningen til Fylkesmannen i Nordland.

– Vi har hatt en grundig prosess, og fått mange innspill til hvor den nye kommunegrensen bør gå. Vi har nå fattet et vedtak som jeg mener ivaretar de ulike hensynene i saken på en god måte, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Kraftverk i Sørfjorden

Vedtaket vil medføre at Nordkraft AS sitt kraftverk i Sørfjorden og Sørfjord Vindkraftverk, som er under etablering, blir liggende i nye Hamarøy kommune.

– Departementet har også tatt hensyn til Sametingets vurdering av ivaretagelse av samiske interesser, sier statsråden.

Regjeringen har i dag besluttet å innlemme nye Hamarøy kommune i forvaltningsområdet for samisk språk fra 1. januar 2020.

I dag er Tysfjord kommune den eneste lulesamiske kommunen i forvaltningsområdet for samisk språk. Tysfjord og Hamarøy har inngått en intensjonsavtale om at de ved sammenslåing ønsker å bli en kommune i forvaltningsområdet for samisk språk.

– Jeg er opptatt av å sikre lulesamenes videre språkrettigheter. Det er derfor viktig at nye Hamarøy kommune blir en del av forvaltningsområdet for samisk språk når Tysfjord kommune opphører fra 2020, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Departementet vil også, sammen med Sametinget, ta initiativ til dialog med kommunene for å finne gode løsninger for lulesamene på nordøstsiden av Tysfjorden.

– Samiske språkbrukere skal ikke komme dårligere ut som følge av kommunereformen, sier Mæland.

Lulesamisk er et sterkt truet språk

I senere år har imidlertid språket hatt en positiv utvikling. En samisk språkundersøkelse viste at flere unge bruker lulesamisk i dag enn hva tilfelle er for foreldregenerasjonen.

I forvaltningsområdet for samisk språk er samisk og norsk likestilt. I disse kommunene har alle rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til offentlige etater i området. Innbyggerne har også større rettigheter til opplæring i og på samisk.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken