Tvilende Høyesterett forkastet Narviks anke

Fellesnemnda for nye Narvik kommune har ingen rett til å ta kampen om ny grense gjennom Tysfjord kommune. Det har Høyesteretts ankeutvalg konkludert. Men spørsmålet om grensa er ikke berørt.