P-betjenter kan bli fortau-voktere

Av

Fra 1. desember overtar enheten Vei og park i Narvik kommune ansvaret for håndteringen av parkeringsordningen.