Nye Narvik kommune: Krever at det åpnes for mer vindkraft

Fellesnemnda for nye Narvik kommune er positiv til at det bygges ut mer vindkraft i kommunen om dette kan kobles opp mot industri og næringsliv lokalt.