Aili (32) flytter fra Sverige for å styrke Vinterfestuka

Aili Forsenius er Vinterfestukas nye produsent.