Kjøpte Astrupgården for én krone og åpnet utested på to dagers varsel

Forrige Vinterfestuke var de 3 ansatte. Ett år senere er de 22.