Det har blåst full storm og orkan i kastene på Fargernesfjellet flere dager i januar. Slik har det gått med besøkstallene i bakken

– Besøkstallene er bedre i januar i år enn i fjor.