Stort flertall i formannskapet enig med rådmannen om viktig prinsipp: Riktig å bidra i fjellet

Av

Et solid politisk flertall i Narvik kommer til å si seg enig med rådmann Lars Skjønnås i at kommunen skal være med og ta regningen for infrastruktur i Fagernesfjellet.