Næringsforeningen kartlegger tidspunkt for vareleveranser

På grunn av uavklarte forhold om varelevering i sentrum, kartlegger næringsforeningen nå hvilke tidspunkt vareleveringer finner sted.

Artikkeltags