Åpent brev til Bane NOR

Skal vi lykkes med det grønne skiftet må flere bruke tog i stedet for fly og privatbiler. Et 20-talls aktører innen reise- og friluftsliv i Nordland samarbeider om å tilrettelegge og motivere til økt bruk av den 650 km lange Nordlandsruta. Dette er en sammenhengende sti mellom Bjørnfjell og Børgefjell. Vårt mål er at denne stien skal bli like mye bruk som Kungsleden som går parallelt på svensk side av grensen. Sentralt i arbeidet har vært å tilrettelegge for å kunne bruke tog hvis man vil vandre en eller flere av Nordlandsrutas 43 etapper. Stasjonene i Trofors, Bjerka, Mo i Rana, Bolna, Lønsdal og Fauske er viktige stoppesteder langs Nordlandsbanen. Det samme er stasjonene i Narvik, Katterat og Bjørnfjell langs Ofotbanen.

Vi erfarer at Bane NOR nå har innført fjernstyring av Nordlandsbanen og at dette har medført at det ikke lenger er mulig å gå av toget på Lønsdal når toget kommer fra sør. Dette vet ankomst/avgang hver morgen og kveld. Toget stopper, men ingen får gå av eller på. Videre vet vi at toget fortsatt kjører rett forbi Bolna stasjon uten å stoppe. Begge stedene er det mangelen på godkjente perronger som skal være årsaken.

Bolna og Lønsdal er på mange måter Nordlands svar på «Finse». Begge er start- og endepunkt for turer i fantastiske Saltfjellet- Svartisen nasjonalpark og ikke minst for turer nord- eller sørover langs Nordlandsruta. Begge stedene har turistforeninger bygd flott hytter med begrunnelse nettopp i det faktum at stedene har vært stoppesteder for tog. Togene som kjører hele strekningen fra Trondheim til Bodø og vise versa er spesielt viktig at stopper kveld og morgen for de som går på tur.

I besøksstrategien for nasjonalparken er Lønsdal vedtatt å være hovedinnfallsporten til parken. Dette binder nasjonalparkstyret til kraftigere tilrettelegging av stiene både østover, nordover og vestover fra Lønsdal stasjon. Kulvertene som er etablert under banen begge steder får forsterket sin funksjon om tog faktisk stopper på stasjonene.

Lønsdal er i tillegg stasjonen som gjør det mulig for skoleklasser å besøke Nordlands eneste besøkssenter for natur på Storjord. Planene for ny E6 legger da også opp til sykkelfelt til Storjord. Dette gjør det også mulig å sykle videre langs sykkelstien i Saltdal

Bane NOR er et statlig eid selskap vi er helt avhengig av skal vi kunne bidra til bærekraftig reise- og friluftsliv i Nordland. Vi vil derfor be Bane NOR umiddelbart igangsette planlegging med påfølgende bygging av godkjente perronger på Bolna og Lønsdal stasjon. Omstillingen til en mer grønn hverdag haster. Når perrongene er på plass skal vi bidra til at disse stasjonene skal bli et knutepunkt for friluftsliv i Nordland.