Nå er løsningen for lønnskompensasjon klar men NAV trenger hjelp fra arbeidsgiverne for å få utbetalt pengene til permitterte, skriver NAV på sine hjemmesider.

Ifølge NAV er nå løsningen på plass som gjør det klart for å betale ut både refusjon til arbeidsgivere som har forskuttert lønn, og lønnskompensasjon til de permitterte arbeidstakerne som ikke har fått forskuttert lønn.

– Vi er helt avhengige av et samarbeid med arbeidsgivere for å få utbetalt lønnskompensasjon for de 18 dagene permitterte har krav på. Det viktige nå er at arbeidsgiverne vet hva de skal gjøre, slik at vi sikrer rask og riktig utbetaling til alle som venter på lønnskompensasjon, skriver arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng på NAVs hjemmesider.