NAV har inngått vertskommunesamarbeid

DEL

Fra og med 1. januar 2019 er det vertskommunesamarbeid om NAV-tjenester mellom kommunene Narvik, Evenes og Gratangen.

– Større kompetansemiljø gir større muligheter, skriver NAV Narvik-lederen Kolbjørn Karlsen i en pressemelding fra NAV Narvik og NAV Nordland.

NAV-lederen legger vekt på at den nye organiseringen flytter NAV nærmere arbeidsmarkedet og samarbeidspartnere i regionen.

– Ved å ta i bruk nye teknologiske løsninger og ved å samordne praksis og arbeidsmetodikk kan en oppnå mer helhetlig forvaltningspraksis og gi bedre tjenester til innbyggere og næringsliv, skriver, direktør Cathrine Stavnes i NAV Nordland.

Fortsetter arbeidet

Arbeidet med å utvikle tjenestene i det nye NAV-kontoret har pågått siden 2017. En prosjektgruppe skal fortsette arbeidet med forankring og utvikling, både opp mot eiere og i tett samarbeid med ansatte.

– NAV er opptatt av brukermedvirkning og ønsker å styrke det i tjenesteutviklingen. Fremover vil det også være fokus på å jobbe kunnskapsbasert og ta hensyn til hva som er rammebetingelser i Ofoten og Nordland, står det i pressemeldingen.

NAV Narvik vil forholde seg til Strategisk næringsplan i Ofoten, den nylig fremlagte Indeks Nordland og NAVs egen Omverdensanalyse.

Artikkeltags