Har ikke funnet noen feile NAV-dommer

To sorenskrivere har vært involvert i jakten. Så langt er det ikke funnet at noen feilaktige NAV-dommer fra Ofoten tingrett.