Det var 4. mai i år at et ras tok med seg deler av sikringsnettet ved Trældalstunnelen på E10.

De såkalte koronamidlene som regjeringen har gitt til Statens vegvesen for å sikre veier, sørger for at vegvesenet kommer raskt i gang med arbeidet.

– Med disse midlene får vi også til å gjøre rassikringen mer omfattende og sterkere enn den var tidligere, slik at trafikantene nå er bedre sikret, samtidig som forutsigbarheten blir enda bedre for dem som bruker vegen, sier byggeleder Jan Leif Lind i ei pressemelding.

Les også:

Arbeidet blir satt i gang neste uke, og blir gjort mellom klokka 07.00 og 19.00. Veien vil ifølge vegvesenet være stengt for allmenn trafikk i dette tidsrommet, men er åpen nattetid.

Omkjøring skal foregå via E6, over Hålogalandsbrua.

– Lokale trafikanter som skal nordover vil nok berøres, men det blir ikke store omvegen via Hålogalandsbrua. Trafikk som kommer fra Narvik og skal til Sverige blir ikke berørt av dette, forklarer Lind.

Les også: