Når man er i Nord håper man å kunne få en middag eller to med fersk sei og lever. Har man ikke båt og er lokalkjent er det ikke enkelt. For min del ble Efjord redningen, men selv der, hvor det for tjue år siden nærmest var umulig ikke å få sei står de ikke tett. På årets tur var det første gang jeg ikke så noe aktivitet i overflata eller måser som prøvde å få seg litt kveldsmat. Naturligvis gir ikke en fisketur eller to noen fasit og jeg vet det har blitt tatt fisk av de som er lokalkjent og har snøret ofte ute. Men hvor er småfisken, hvor er det vi kalte mort? Eneste stedet jeg har sett noen er på hurtigbåtkaia i Kjeldbotn. Ellers er det ganske dødt, men forhåpentligvis ikke overalt i Ofoten.
Vi har innfunnet oss med at det ikke er som i gamle dager enten de var for tjue, eller som i mitt tilfelle, seksti år siden. Det er synd for alle som vokser opp, for livet i havet , for økologi og økonomi. Jeg bor ved Oslofjorden og også her har vi sett fiskebestander bli sterkt redusert. Teoriene om hvorfor det har blitt sånn er mange og fantasifulle enten man er i nord eller sør.
Men det er ikke overalt i verden man sier at det var bedre i gamle dager. Steder som har innført vern i forskjellige former opplever at alt, ikke bare fiskebestandene øker til glede for fiskerne og enda mer til glede for livet i havet. Danskene har etterhvert vernet endel områder og opplever økning i bestandene. De har,sammen med Sverige, trål-og notfrie Øresund hvor det er store og bærekraftige fiskebestander. I USA har man også skjønt at vern ikke er noe man tar seg råd til men noe som er lønnsomt for alt og alle. Vernet rundt og i Florida er et godt eksempel på det.
Ville en trål- og notfri Ofotfjord, ut til Kjeldbotn- Evenes, blitt en fjord med mye mer fisk? Jeg er ikke i tvil om det. Vi hadde, som i Kanada, klart å fjerne kråkebollene på få år ved å innføre strenge restriksjoner. I stedet ser man fortsatt mange kråkeboller overalt selv om det har blitt færre etter førti år. I Kanada tok det fem år. Dessverre føres det ikke regnskap på hva man taper ved å fiske bestander ned mot null, men det er milliarder. I lille trålfrie Øresund genererer sportsfisket hundrevis av millioner hvert år og det samme gjør det godt regulerte yrkesfiske. Vi tror vi gjør det rette med "flest mulig tonn opp til lavest mulig kostnad" men det stemmer ikke.