Forsvarsrapport: - Kystvakten må seile uten NH-90-helikoptere i minst ti år

Et NH-90-helikopter foretar en testlanding på KV-senja 22.mai 2014. En intern studie i Forsvaret tar til orde for at Kystvakta ikke skal utstyres med NH-90 maskiner. Foto: Ragnar Bøifot.

Et NH-90-helikopter foretar en testlanding på KV-senja 22.mai 2014. En intern studie i Forsvaret tar til orde for at Kystvakta ikke skal utstyres med NH-90 maskiner. Foto: Ragnar Bøifot.

Artikkelen er over 2 år gammel

Helikopterskandalen kan lamme kystvakten de 10 neste årene. En arbeidsgruppe foreslår å bruke alle de norske helikopterresursene på ubåtjakt.

DEL

Fabrikken har aldri klart å levere helikoptrene Norge har bestilt. NH – 90 maskinene skulle operere sammen med fregattene og Kystvakten. Mer enn 10 år etter at de første maskinene skulle vært på plass, har verken Fregattene eller kystvaktskipene seilt et eneste tokt i rom sjø med operative helikoptre om bord.

Problemene står fortsatt i kø, og NH – 90 vil trolig aldri kunne dekke det behovet for helikopterstøtte som lå til grunn for bestillingen i 2001. Forsvarsstaben mener dagens reelle behov for helikoptertimer er 5400 pr. år, skriver Nordlys.

Analyser fra Luftforsvaret peker mot at NH – 90 i beste fall vil kunne levere 2100 flytimer – fra 2030.

Ingenting å dele på

Dette er bakgrunnen for de oppsiktsvekkende konklusjonene i utkastet til rapport som Nordlys kjenner innholdet i. NH –90 ressursen er så begrenset at det rett og slett ikke er noe å dele på.

Det blir anbefalt at alle NH90-helikoptrene Norge får tak i skal overføres til fregattvåpenet. Kystvakten må i fremtiden klare seg med støtte fra innleide, sivile helikoptre, eller såkalte UAV-er (droner). Samtidig sår man alvorlig tvil om hvorvidt droner vil kunne fungere under de rådende værforholdene i nord. Bruken av sivile helikoptre er også svært usikkert fordi en slik bruk av sivile ressurser på militære fartøyer, reiser alvorlige juridiske og folkerettslige problemstillinger.

Situasjonen er kritisk

Rapporten er konklusjonen på en studie som er gjort på Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), på oppdrag fra Forsvarsdepartementet (FD) og Forsvarsstaben (FST).

Bakgrunnen for studien beskrives slik i rapporten: «I sitt brev til Forsvarsdepartementet (FD), Implementering av NH90 som operativ kapasitet i Forsvaret, erkjenner Forsvarssjefen mangelen på operativ leveranse fra NH90 til Kystvakten (KV) og Fregatt (FF)». Videre: «Forsvarsstaben (FST) anser konsekvensen av forespeilet mangel på operativ leveranse på kort og lengre sikt som kritisk, en situasjon som gjør det nødvendig å vurdere alternative tiltak».

Fregattene prioriteres

Her erkjenner man at NH90 ikke er i stand til å levere forventet operativ støtte til Kystvakten og fregattene. Og at feilkjøpet av NH90-helikoptrene nå fremtvinger helt nye grep. Rapporten «skal redegjøre for mulige tiltak som kan dekke gapet, hvilke tiltak som ikke anses for å være kosteffektive og en anbefaling fra FFI om hvilken struktur som best kan løse helikopteroppgavene NH90 ikke får løst pga. lav flytimeproduksjon». Konklusjonen ble: «NH90 prioriteres til FF» (fregattene).

Helikopter var en forutsetning for hele konseptet da Norge på 1990-tallet bygde nye fregatter. Uten helikopter er kampevnen til fregattene svært redusert. Det er særlig fregattenes evne til å finne og bekjempe ubåter som lammes når helikopterkomponenten blir borte. De siste årene har anti-ubåt virksomhet blitt en stadig viktigere oppgave. Nato har nå store problemer med å holde oversikt over de nye stillegående russiske ubåtene.

En del av problemet med NH-90 er at maskinene krever ekstremt mye vedlikehold. 50 verkstedtimer for hver flytime. Hver time i lufta har fått en prislapp på 100.000 kroner.

Ifølge Aftenposten 22. januar sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen at han skal gi en anbefaling som sendes Forsvarsdepartementet til uken vedrørende NH90-problematikken. Den skal gi svar på hvordan gapet mellom det behovet NH90 skulle fylle og hva helikopteret i dag er i stand til å levere, kan kompenseres.

Forsvarsdepartementet skriver i en e-post til Nordlys at de ikke kan kommentere opplysningene i denne artikkelen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken