Almlid er kritisk til at det bare noen få uker før Storbritannia bryter ut av EU, ikke er inngått noen midlertidig avtale med Norge om utveksling av tjenester, skriver Stavanger Aftenblad.

Han gir regjeringen honnør for å ha fått i havn en avtale som regulerer vareflyten, men sier det haster voldsomt med å få en tilsvarende avtale om tjenester.

– Norge eksporterer tjenester for 40 milliarder kroner per år til Storbritannia, og dersom landet forlater EU/EØS uten en avtale, oppstår det en voldsom usikkerhet for disse bedriftene, sier Almlid.

Han sier det er all grunn til å være bekymret for brexit. Heller ikke EU har fått på plass en slik avtale med Storbritannia.

– Er det noe bedriftene misliker, så er det økt usikkerhet. Rammebetingelsene for driften må være mest mulig sikre, og det som skjer i Storbritannia, i tillegg til handelskrigen mellom USA og Kina, er akkurat det motsatte.

(©NTB)