Blant de omkomne var to fotgjengere og sju bilførere. Åtte var gutter eller menn, mens én kvinne mistet livet.

Trygg Trafikk opplyser at vi må tilbake til 2016 for å finne en dårligere start på året.

– Spesielt tragisk er det at vi har mistet et lite barn og flere ungdommer. Våre tanker går til alle de som sitter igjen med uendelig mye smerte og sorg over å ha mistet den kjæreste de hadde, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Tunge kjøretøy var involvert i fem av dødsulykkene.

– Vi registrerer fortsatt en økning i dødsulykker hvor tunge kjøretøy er involvert. Vi har også sett over tid at det er langt flere tilfeller av dette i vinterperioden sammenlignet med resten av året, sier Johansen.