Reiselivsnæringen er spesielt hardt rammet av koronapandemien, ikke minst mange reiselivsaktører i Distrikts-Norge. Reiselivsbedriftene rammes i ulik grad av smitteverntiltak, reiserestriksjoner og sviktende besøkstall. Derfor stiller regjeringen nå opp med nærmere 1,5 milliarder til hjelp og omstilling. Det var helt nødvendig.

Vi er avhengig av å holde hjulene i gang i reiselivsnæringen, så når gjestene kommer tilbake må vi ha et tilbud til dem. Derfor stiller vi nå med nærmere 1,5 milliarder til denne næringen for kompensasjon og omstilling. 120 millioner er rettet mot utvikling og omstilling av reiseliv i distriktene.

Jeg har reist mye rundt i landet og møtt aktører som har klart å bygge seg et livsgrunnlag av spennende reisemål som trekker til seg turister og besøkende. Nå står mange med kniven på strupen.

Det har vært utrolig sterkt å høre om gründere som har pantsatt hus og hjem for å få kapital til å skape et livsverk. De har ikke bare satset for egen del, men for å skape arbeidsplasser og med det utvikle lokalsamfunnet. Denne skaperviljen, optimismen, viljen og framtidstro kan vi ikke la pandemien ta knekken på. Derfor er den økonomiske pakken vi nå kommer med så viktig. Den vil hjelpe de fantastiske reiselivsaktørene i Distrikts-Norge over i det som kan bli et nytt år med store utfordringer.

Jeg har sittet med gråten i halsen og hørt hvordan pandemien er i ferd med å rive ned livsverket og drømmene til de jeg har møtt. Disse historiene har jeg tatt med meg til regjeringen og i samarbeid med næringsminister Iselin Nybø har vi utviklet denne pakken.

Vårt mål er at reiselivsnæringen ikke bare skal komme seg gjennom krisen med oppegående bedrifter, men også mulighet til å utvikle reisemål og produkter i en periode hvor vi alle ser at reiselivsbedriftene kommer til å ha mindre kunder og aktivitet. Derfor setter vi av egne omstillingsmidler. Målet må være at vi skal utvikle enda bedre produkter for de kundene som er villig til å betale for et bedre reiselivsprodukt enn det masseturisme er basert på.

Vi må ha flest mulig tilbake i arbeid over hele landet. Jeg er imponert over stå-på-viljen og evnen til å tenke positivt i reiselivsnæringen selv om mye ser svart ut akkurat nå. Med de midlene regjeringen nå stiller til rådighet, så er det likevel muligheter for å holde hjulene i gang og komme sterkere tilbake.