Lag og foreninger er med på jubileet

HHHHH: Kjell-Hugo Solheim (t.v.) er glad for å ha fått positive signaler fra både Kjøpsnes idrettslag og Trivsel i bygda, her representert ved Henrik Østergaard og Wanja Skjellnes, som begge synes det er hyggelig å bli forespurt om å bidra under Norcem-vekka neste sommer.

HHHHH: Kjell-Hugo Solheim (t.v.) er glad for å ha fått positive signaler fra både Kjøpsnes idrettslag og Trivsel i bygda, her representert ved Henrik Østergaard og Wanja Skjellnes, som begge synes det er hyggelig å bli forespurt om å bidra under Norcem-vekka neste sommer.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

- Kongstanken til den lokale Norcem-ledelsen, er at 100-årsjubileet for sementfabrikken neste år skal bidra til hundrevis av trivselstiltak i Kjøpsvik i årene som kommer.

DEL

Det sier personalsjef Kjell-Hugo Solheim.

Kjell-Hugo Solheim har vært sentral i planleggingen av jubileet, og er svært godt fornøyd med den store interessen fra lag og foreninger som ønsker å bidra under Norcem-vekka neste sommer.

– Vi har ikke undertegnet noen kontrakter med verken Kjøpsnes idrettslag, FAU ved Kjøpsvik skole, Trivsel i byga eller andre. Men, etter møtet vi hadde nylig, fikk vi positive signaler fra de som deltok. De skal ta dette opp i egne rekker og gi oss en tilbakemelding.

Personalsjefen, som sitter både i styringsgruppa og i arbeidsgruppa for jubileet, forteller at de ønsker å gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Og at de gjennom de ulike arrangementene i Norcem-vekka, der alt utenom mat og drikke vil være gratis, gjør nettopp det. Men de vil også bidra til noe som kan gi glede og trivsel over flere år. Derfor har de invitert lag og foreninger inn i varmen.

Mye penger

– Sementfabrikken ligger i hjertet av lokalsamfunnet, og det er naturlig å gi hele samfunnet et skikkelig arrangement over en hel uke. I tillegg til det ønsker vi at lokale lag og foreninger skal hjelpe oss med både vakthold, salg av mat og drikke etc. Ifølge vår prosjektleder, som også har vært sjefen for Sementblues i alle år, er det store inntekter å hente på dette. Ved å velge samarbeidspartnere som for eksempel Trivsel i bygda, vet vi at disse inntektene blir brukt til å skape gode trivselstiltak for alle oss som bor her. Det kan være nye bord og benker, lekestativ på skolen og i barnehagen – eller andre tiltak som kommer alle innbyggerne til gode, sier Solheim og får et anerkjennende nikk fra både Wanja Skjellnes som representerer Trivsel i bygda og Henrik Østergaard, som representerer Kjøpsnes IL.

– Jeg er både mamma til en liten skolegutt, medlem i FAU, spiller i NPC Musikkorps og med i gruppa Trivsel i bygda. Jeg ser at jubileet kan få stor betydning langt ut over den planlagte jubileumsmarkeringen. Inntektene fra flere av arrangementene kan pløyes tilbake som rene trivselstiltak rundt om på stedet. Trivsel i bygda synes det er kjempeflott av Norcem Kjøpsvik å invitere til et jubileum som innbefatter hele befolkningen. Det ble presentert mange spennende ideer under møtet forleden, og vi er spesielt glad for at det planlegges tiltak som vil være med på å forskjønne stedet, og som vi kan ha glede av i mange år fremover.

Ifølge Skjellnes er «Trivselstøttene» positive til initiativet, og skal drøfte saken i sitt neste møte.

– Men vi er jo ganske få i vår lille organisasjon, og er helt avhengig av at flere på stedet er villig til å bidra sammen med oss.

Styrker arbeid

– Også Østergaard sier idrettslaget (KIL) er positive til de tanker Norcem-ledelsen har skissert for 100-årsjubileet.

– Også vi setter stor pris på at hele befolkningen skal med på jubileumsmarkeringen, og at lag og foreninger blir spurt om å delta. Dette vil styrke vårt arbeid med å gjøre Kjøpsvik til en trivelig plass for alle. Hvordan KIL har mulighet til å støtte opp om Norcem-vekka, vil bli diskutert i styret på første møte. Umiddelbart stiller vi oss positive til oppgaven, sier Østergaard.

Artikkeltags