Arbeidet for en jernbane Fauske –Tromsø møter kompakt motstand på Stortinget. Statsministeren Erna Solberg kjemper mot banen. Jonas Gar Støre er avvisende og uttaler seg i uforpliktende vendinger. Ingen av de øvrige partiene på Stortinget støtter jernbanekravet, bortsett fra SV. De nord-norske stortingsrepresentantene er tause og unnfallende.

Solberg har med sin tyngde også satt ned foten for en konseptvalgutredning (KVU), som er forutsetningen for at en jernbane kan bli prioritert i Nasjonal transportplan. Nå gjennomføres kun en «KVU-lignende metodikk» tilpasset Regjeringen Solbergs samferdselspolitiske mål. Med andre ord et juksemakeri. Regjeringa «kaster blår i auan» på oss nordlendinger, tromsfolk og finnmarkinger.

I praksis betyr det at det kun utarbeides måltall for lønnsomhet (nåverdi) for hver budsjettkrone investert henholdsvis vei v.s. jernbane i Nord-Norge. Det er altså en ren bedrifts-/transportøkonomisk kalkyle, fullstendig uten samfunnsøkonomisk tenkning. Grunnlaget for å formulere samfunnsmålene uteblir mens utgiftsargumentet får fritt spillerom. Metodikken garanterer et resultat Erna Solberg og Jonas Gar Støre kan være fornøyd med. Om rapporen som legges ut til høring til høsten bekrefter NEI-argumentene og tallmagien fra 1992/2011, er jernbanesaka tapt. Ingen Jernbane !!

I denne situasjon er de nord-norske stortingsrepresentantene tause på tinget, Næringslivet tvisynt. Pressa passiv. Kommunene støtter ikke jernbanekravet gjennom kommunestyrevedtak. Ingen underskriftskampanjer for NN-banen gjennomføres. Cesilie Myrseth, Kent Gundersen, Per Willy Amundsen Martin Henriksen og resten av våre representanter på Stortinget bøyer av under partipiskens snert. Tromskomiteen for jernbane og arbeidet for Nord-Norge-banen er latt i stikken.

De har ennå ikke forstått at det er nettopp nå nord-norsk, politisk innflytelse er avgjørende for banens skjebne. For som Hans Einar Lundli, direktoratets prosjektleder skriver, det blir bare en KVU-lignende analyse der kostnadene for en jernbane Fauske –Tromsø vurderes i forhold til kostnader med utbygging og vedlikehold av eksisterende veinett. Det er samme metodikk alle regjeringer har fulgt for ikke å realisere Stortingets 100-årige vedtak om å bygge NN-banen. Tromskomiteen for jernbane må nå på banen med aksjoner og ny strategi. Å stå nederst på gangen med lua i handa og vente på jernbanedirektoratets rapport er bortkastet tid. Rapporten utarbeides nå på grunnlag av utvalgte fakta som passer til nåtidsstatens offisielle syn på Nord-Norge-banen.

«Det tiltrærenges derfor en Nord-Norsk kraft som vil være talsmann for landsdelens jernbanesak», for å omskrive Alfred Eriksens ord til dagens situasjon. For dette kan Nord-Norge ikke finne seg se i, i 2018.