Mange i Nord-Norge jobber med fisk og havbruk, i industrien, i reiselivet eller med mineraler. Både laksen, skreien og aluminiumen har et hovedmarked, Europa. Folk som arbeider i disse næringene, fortjener trygghet for jobbene sine. Uten EØS-avtalen kan de forsvinne. Derfor er et sterkt Arbeiderparti den viktigste garantisten for EØS-avtalen og jobber i nord.

Nord-Norge er landets mest spennende region, og mulighetene er nesten endeløse. Det skapes enorme eksportverdier. Og de nye grønne næringene har egentlig alt de trenger hos oss. Tilgang på naturressurser. Tilgang på areal. Tilgang på fagfolk i den ypperste eliten. Eksporten fra Storbritannia falt i første halvår med 18 % sammenliknet med fjoråret, før Brexit trådte i kraft. Industriinvesteringene stoppet opp. De som skal investere milliarder i ny industri aksepterer ikke manglende sikkerhet for avtalen. De skal investere med svært langsiktig perspektiv. Enten det er hydrogen, batterier, ammoniakk, aluminium, stål eller elementer til havvind og havbruk. Å tro at lille Norge skal få en bedre avtale enn britene fremstår som overdrevent optimistisk. Vi må verne om og utnytte handlingsrommet i den avtalen vi allerede har.

Arbeiderpartiet vil utnytte mulighetene som ligger i det grønne skiftet. Vi skal skape jobber og tjene penger på å kutte utslipp. Inntektene som skapes er en forutsetning for å kunne videreutvikle en velferdsstat som stiller opp for folk, uavhengig av hvor de bor eller størrelsen på lommeboka. Når aktiviteten og inntektene fra sokkelen avtar, må vi ha en aktiv politikk for å erstatte jobber og inntekter. I Nord-Norge er vi godt posisjonert til å tiltrekke oss nye grønne arbeidsplasser og til å ha vekst i næringer som har vært her i tusenvis av år. Men den aller viktigste rammebetingelsen er tilgang til det europeiske markedet.

Vi skulle ønske det var ro rundt EØS-avtalen som har sikret så mange arbeidsplasser i Norge. Heldigvis ser det ut til at Sp-leder Vedum rygger og nå bare vil ha en bedre avtale. Problemet er at togene går nå. De nye næringene og industriene bygges nå. En årelang prosess med å si opp avtalen for deretter å forhandle en ny avtale ingen vet resultatet av har ikke Nord-Norge tid eller råd til. Vi skal snu flyttestrømmen i landsdelen. Med ny arbeidsmiljølov, strenge krav til offentlige innkjøp og tett samarbeid med fagbevegelsen skal vi ta et krafttak mot sosial dumping i arbeidslivet. Å være mot EØS-avtalen betyr egentlig at man har gitt opp å skape vekst i nord. Både Sp, SV, og Rødt er mot avtalen og vil si den opp. Et sterkt Arbeiderparti er viktig av mange grunner. Å beholde EØS-avtalen er en av dem.