Katta forsvant opp i kjøkkenvifta. Da stakk Hermann (6) etter

Familien lokket og fristet for å få ut katten. Så tok Herman Johan grep.