– Her flyter kolossale mengder død og halvdød sei. Jeg har aldri opplevd noe slikt i mitt liv

Jarl Hellesvik har kommet over et tilfelle av mystisk fiskedød.