Disse skal vitne til fordel for Svein Ludvigsen

– Det avgjørende for saken er om Ludvigsen har misbrukt tillitsforholdet til de fornærmede, sier hans forsvarer.