Tysfjord nederst på lista i ny studie: Kommuner i Nord-Norge er landets minst robuste

Av

Norske kommuners evne til å takle ulykker og katastrofer spriker, ifølge ny studie. Minst robust er kommuner i Nord-Norge, mens flere storbyer havner på topp.

DEL

Doktorgradsstipendiat Sabrina Scherzer ved Institutt for geografi ved NTNU har sammen med professorene Jan Ketil Rød og Päivi Lujala laget en indeks over hvor robuste norske kommuner er, skriver nettstedet Gemini , som formidler forskningsnytt på vegne av NTNU og SINTEF.

Indeksen forteller hvordan kommunene er i stand til å takle naturkatastrofer, men Scherzer tror den langt på vei vil være relevant også for menneskeskapte katastrofer som terror og krigshandlinger.

– Jeg skal ikke påstå at folk enkelte steder bor farlig, men risikoen bør vurderes av myndigheter, utbyggere og de som ønsker å bosette seg, sier Scherzer til Gemini.

Bak analysen ligger 47 ulike indikatorer, deriblant matvaresikkerhet, naturens beskaffenhet mot ras og flom, brann- og redningsressurser, infrastruktur og tilgang på ressurser.

Det største skillet i kommunenes robusthet går mellom sør og nord. I Nord-Norge scorer bare fem kommuner over middels på robust-skalaen. Det er særlig på økonomi og naturmiljø at Nord-Norge kommer dårlig ut. Vestlandet, med sin utfordrende geografi, scorer dårligere på motstandsdyktighet mot naturkatastrofer.

På topp havner Bærum med en robusthetsindeks på 3,9, etterfulgt av Sola (3,8), Bykle (3,8), Oslo (3,7) og Leikanger (3,6). Nederst på listen finner man Tysfjord (1,4), Moskenes (1,3), Sørfold (1,3), Ballangen (1,3) og Gamvik (0,9).

(©NTB)

Artikkeltags