Nord-Norge trenger et "...miljøvennlig alternativ til tungtrafikken som belaster veinettet i Nord-Norge. Det eneste rette er å føre mer gods med båt." Det mener havnelederne i Tromsø, Bodø og Lødingen, som i et felles prosjekt har jobbet for statlig incentivordning til etablering av Nord-Norgelinjen.

Bestill Fremover+ i 8 uker for kun 99,- og få tilgang til alt digitalt innhold

Disse havnene gjennomfører et utviklingsprosjekt der togbanen til Bodø - Nordlandsbanen - tilknyttes en nordvendt sjørute i Bodø. Torsdag sendte de tre havnelederne et felles brev til samferdselsminister Ketil Solvik Olsen om at de støtter en egen incentivordning til overføring av gods fra vei til sjø. Det skriver Nord 24.

Lagt ned

Tidligere gikk det en sjøbasert godsrute nordover, men den ble lagt ned i 2013.

- Godset som gikk med transportløsningen som eksisterte frem til høsten 2013 har funnet andre veier, gjerne landeveien, uttaler Stig Nerdal i selskapet Transportutvikling AS, som er prosessleder for prosjektet Nord-Norgelinjen.

Hittil har man ikke klart å få gjennomslag for en ny rute - først og fremst av kommmersielle grunner.

- Det er strømmen av varer som avgjør hvorvidt det blir lønnsomhet i Nord-Norgelinjen. Vi vil trenge tid til å motivere aktørene til å sende varer med båt, i forlengelsen av jernbanen som er etablert både i Bodø og Narvik. Også i dette ledd ser vi gjerne at samferdselsdepartementet kommer på banen med målrettet støtte til rederi og fartøy som er aktuelle i transportkjeden. Prosjektet baserer seg på bedriftsøkonomisk lønnsomhet og konkurransedyktige priser, sier havneleder Arnold Aalmo i Lødingen.

Følg Fremover på Facebook og få siste nytt først

- Et bidrag

Havnene håper nå at en ny midlertid, statlig støtteordning for å overføre gods fra vei til sjø skal hjelpe prosjektet igang. 

- En slik ordning vil være et viktig bidrag for å få Nord-Norgelinjen i drift.

Det er også kommet opp forslag om en tilskuddsordning rettet mot rederier.

- Ut fra et nordnorsk perspektiv mener vi at dette er en god vinkling. De fleste besluttende vareeiere er ikke lokalisert i landsdelen. En målretting av tilskuddsordningen mot den delen av den intermodale kjeden som ikke er i drift i dag - altså fartøyet - virker svært fornuftig i vårt tilfelle. Hvis en slik støtteordning iverksettes med virkning fra 2017, vil dette være et godt tidspunkt for å få Nord-Norgelinjen i drift, sier Nerdal.

Hold deg oppdatert uansett hvor du er. Last ned Fremovers app og få varsel på mobilen om blant annet store nyheter, trafikkulykker og stengte veier i regionen.

App for iPhone

For Android