Brukte seks timer på å berge hvalen: - Det er et potensielt farlig område

Aksjon oppe i Kvænangen.