Ungdommene lo etter å ha slått ned kvinnen – 16-åring risikerer seks års fengsel